Logo

Nasza Historia

Wiatrak

Założycielem firmy był Niemiec H. Gilde, który przybył do Grodziska Wielkopolskiego w 1930 roku. Założył on Warsztat Rzemieślniczy Naprawy Maszyn Młynarskich w Grodzisku Wielkopolskim. Właścicielem był do roku 1945, kiedy to z powodów politycznych pozostawił zakład, który przejęły Władze Gminne Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nazwa firmy została zmieniona na TOR – Techniczna Obsługa Rolnictwa, popularnie zwana „Traktory”. TOR funkcjonował do końca roku 1957. 1 stycznia 1958 roku zakład przejęło Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego z Poznania. Siedziba firmy mieściła się w Poznaniu przy Placu Wolności nr 2 natomiast zakład produkcyjny w Grodzisku WLKP.

W roku 1975 w związku z dynamicznym rozwojem firmy powstał drugi zakład produkcyjny w Czerwonaku pod Poznaniem. Firma działała prężnie do początku lat 90. Wtedy to rosnące koszty utrzymania spowodowały podjęcie decyzji o sprzedaży zakładu w Czerwonaku. W 1995 roku nastąpiła sprzedaż Zakładu Produkcyjnego Czerwonak, a całą firmę przeniesiono do Grodziska Wielkopolskiego.

W latach 1958 – 1999 firma zmieniała kilkukrotnie zależność organizacyjną. Występowała w strukturach: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Przemysłu Zbożowo – Młynarskiego, Zakłady Remontowo – Montażowe w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Remontowo – Montażowe we Wrocławiu „PREMO”.

W roku 1999 założono Spółkę Pracowniczą, która w roku 2002 przejęła zakład i załogę sprywatyzowanego Przedsiębiorstwa Remontowo Montażowego Przemysłu Zbożowo Młynarskiego.