Oferujemy

Oferta

Nasza oferta:

1. Urządzenia rozładunkowo – przyjęciowe i do magazynowania

 • Wywrotnica hydrauliczna samochodowa bocznego wyładunku (mała)

 • Wywrotnica hydrauliczna samochodowa bocznego wyładunku (podwójna)

 • Wywrotnica hydrauliczna samochodowa bocznego wyładunku (duża)

 • Kosz przyjęciowy

 • Zbiornik stalowy segmentowy

 • Zbiornik do zboża

2. Urządzenia transportu mechanicznego

 • Przenośnik łańcuchowy zabierakowo - zgrzebłowy

 • Przenośnik śrubowy korytkowy

 • Przenośnik śrubowy rurowy

 • Przenośnik spiralny

 • Podnośnik czerpakowy PCM

 • Wybierak do mąki

 • Dozownik śrubowy

3. Urządzenia transportu grawitacyjnego

 • Rury spadowe

 • Obejmy płaskie rur spadowych

 • Segmenty kolan do spawania

 • Wzierniki Ø100 z pokrywami gumowymi

 • Rozdzielacz ręczny dwu - trzygrodowy symetryczny i asymetryczny

 • Rozdzielacz pneumatyczny

 • Rozdzielacze elektryczne

 • Workownica ręczna

 • Łapacz magnetyczny

 • Zasuwa elektryczna

 • Zasuwa reczna

 • Zasuwa pneumatyczna

 • Zlot

 • Przepustnica

 • Hamownik (kolana szwedzkie)

 • Rury wydawcze stałe, obrotowe

 • Kolana dzwonowe

4. Urządzenia transportu pneumatycznego

 • Pion transportu pneumatycznego

 • Rury transportu pneumatycznego

 • Łuk transportu pneumatycznego

 • Klosz szklany (do rur transportu pneumatycznego)

 • Złącze gumowe (do rur transportu pneumatycznego)

 • Opaska zaciskowa (do rur transportu pneumatycznego)

 • Śruby mostkowe

 • Obudowa szkła kontrolnego

 • Śluza kurzowa FSK-3

 • Pneumocyklon stożkowy

 • Pneumocyklon cylindryczny

 • Pneumocyklony

 • Podajnik pneumatyczny pionowy

 • Podajnik pneumatyczny poziomy

 • Podajniki inżektorowe

 • Sprzegła kłowe do śluz kurzowych FSK-3

 • Sprzęgła kabłąkowe elastyczne

 • Wałki łączące do śluz kurzowych FSK-3

 • Klamry

5. Urządzenia aspiracyjne i wentylacyjne

 • Cyklon odśrodkowy

 • Cyklon ITC z podcyklonowym zbiornikiem pyłu

 • Cyklon stożkowy

 • Odpylacze cyklonowe z wylotem spiralnym CE-400 – CE-1000

 • Odpylacze workowe

 • Odpylacze nabojowe

 • Cyklon do baterii cyklonowych

 • Zasuwy wentylatorowe

 • Przewody aspirelne z blachy czarnej spawane

 • Tłumiki

 • Przewody wentylacyjne z blachy czarnej spawane

 • Elementy instalacji wentylacyjnych

 • Kształtki

 • Wyrzutnie dachowe

 • Wywietrzniki

 • Podstawy dachowe

 • Ssawy

6. Urządzenia do suszenia zboża

 • Suszarnie zbożowe

 • Wymienniki ciepła

 • Daszki i półdaszki

7. Inne

 • Czerpaki niskie tłoczone [mączne]

 • Czerpaki wysokie spawane [zbożowe]

 • Czerpaki wysokie tłoczone [zbożowe]

 • Sprzęgła elastyczne

 • Sprzęgła zębate elastyczne

 • Szkło kontrolne

 • Sprzęgła kabłąkowe AUW, kłowe i elastyczne

 • Mieszarki do pasz

 • Mieszalniki

 • Nawilżacze poziome

 • Nawilżacze pionowe

 • Stacje Big-Bag

 • Kalandry

 • Wanny

 • Kalibratory

 • Uchwyty przegubowe (rotule) malowane lub ze stali kwasoodpornej do montażu szyb i elewacji

 • Konstrukcje nośne wind osobowych i towarowych

8. Usługi

 • Wyginanie rur ze stali kwasoodpornej i zwykłej na łuki pneumatyczne i technologiczne

 • Naprawy, remonty bieżące i kapitalne maszyn i urządzeń

 • Demontaż i montaż całych zakładów produkcyjnych lub lini technologicznych

 • Walcowanie i naciąganie blachy do 20mm na okładziny walców i wykładzin (np. betoniarek przemysłowych)

 • Spawanie stali węglowych, kwasoodpornych i aluminium

 • Cynkowanie ogniowe i galwaniczne

 • Cięcie, gięcie, zwijanie i profilowanie blach i prętów

 • Zwijanie i kształtowanie rur, profili i kształtowników

 • Zwijanie stożków

 • Tłoczenie na prasie hydraulicznej.

 • Toczenie-frezowanie

 • Piaskowanie (również na obiektach).

 • Nakładanie powłok ochronnych.