Na Sprzeaż

Oferujemy

Sprzedamy:

  • Przesiewacz czyszcząco – sortujący PCS 1000/3

    Przesiewacz czyszcząco - sortujący PCS 1000/3 daje szerokie możliwości stosowania operacji odpylania, czyszczenia, sortowania i kalibrowania materiałów ziarnistych.

    Rodzaj operacji zależy od rodzaju stosowanych sit i nastaw parametrów urządzenia.